Meny pilegrimsleden.no

Da verden kom til Norge

Denne uken er «hele verden» kommet til Norge i form av internasjonale reislivsaktører som ønsker å se på hva Norge kan by på av spennende reiselivsprodukter. Norwegian Travel Workshop (NTW) er forumet, stedet er Bergen.

På NTW, som gjennomføres mellom 24. – 27. april 2017, foregår det salgsmøter og nettverksbygging mellom nasjonale og internasjonale aktører. Arrangementet fungerer som en workshop, med forhåndavtalte møter. I løpet av tre dager gjennomføres omkring 8.000 avtaler, som er basert på deltakernes egne ønsker.

NTW byr også på en rekke sosiale arrangementer, som er godt egnet for å etablere nye og verdifulle kontakter - samt til å vedlikeholde eksisterende forretningsforbindelser.

Pilegrimsleden er representert ved Mattias Jansson, produktkoordinator ved Nasjonalt pilegrimssenter, som jobber aktivt for å få internasjonale reiselivsaktører til å utvikle turpakker på Pilegrimsleden. Jansson melder om stor interesse for Pilegrimsleden som en unik kulturarv og pilegrimsvandring som et stadig mer attraktivt reiselivsprodukt.

- Det er fullt kjør under NTW og interessen er stor for Pilegrimsleden, sier Mattias Jansson.

Han forteller at det er stor nytteverdi i å lytte til behovene som de internasjonale turoperatørene melder inn i sine møter med Jansson. Hva trenger de for å lage salgbare turpakker i sine markeder, fra logistikk, mat og overnattingssteder. Likeså er NTW møtene unike muligheter til å promotere Pilegrimsleden i det internasjonale markedet, og Jansson kan melde om flere etablerte samarbeid med turoperatører frem mot kommende pilegrimssesonger.