Meny pilegrimsleden.no

Fra Riksantikvaren til Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Den nasjonale pilegrimssatsingen blir igjen lagt til Kulturdepartementet.

Nasjonalt pilegrimssenter ble opprettet i Trondheim i 2012, som en avdeling under Riksantikvaren og Klima- og Miljødepartementet. Senteret blir 1. juli 2016 lagt inn som en del av Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR), som er et eget forvaltningsorgan under Kulturdepartementet.

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider har 60 ansatte fordelt på en restaureringsavdeling med ansvar for å restaurere og vedlikeholde Nidarosdomen, og en publikumsavdeling som har i oppgave å formidle katedralens historie til de mange besøkende.

Nidarosdomen er Norges nasjonalhelligdom og et av landets mest besøkte turistmål. Videre ser man en stadig økende interesse for pilegrimsvandring langs de gamle ferdselsvegene mot Trondheim, og en tror at denne sammenslåingen vil styrke pilegrimsarbeidet og Nidarosdomens posisjon og betydning som pilegrimsmål.

Les mer om Nidarosdomen og NDR her