Meny pilegrimsleden.no

Interkulturell dialog i Baku

120 land var denne helgen samlet i Baku, Aserbajdsjan, i en internasjonal konferanse med tema interkulturell dialog. Pilegrimsleden var tilstede i egenskap av vår status som Europeisk kulturveg.

Konferansen “The 4th World Forum on the intercultural dialogue – Advancing Intercultural Dialogue: New avenues for Human Security, Peace and Sustainable Development” ble arrangert av blant andre The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), The United Nations World Tourism Organization (UNWTO) og European Institute of Cultural Heritage (EICR). Sistenevnte hadde i anledningen invitert Nasjonalt pilegrimssenter, ved Hans Morten Løvrød, for å fortelle hvordan Pilegrimsleden er en arena for interkulturell dialog.

-Det har vært en nyttig opplevelse å få vise frem det gode engasjementet og arbeidet som gjøres i tilknytning til Pilegrimsleden i Norge, sier Hans Morten Løvrød.

Han forteller om en svært god respons på Pilegrimsleden som Europeisk kulturveg og det interkulturelle arbeidet og aktivitetene som gjøres i tilknytning til leden. Pilgrim Crossing borders, fengselsvandringene, Klimapilegrim og økumeniske pilegrimsvandringer var engasjement og tiltak Løvrød formidlet foran den internasjonale forsamlingen i Baku.

-Vår tilstedeværelse på en slik arena er svært nyttig, ikke minst for å synliggjøre merverdiene av pilegrimssatsingen i Norge og de nordiske landene, sier Løvrød.

At store interasjonale aktører som UNWTO, UNESCO og EICR blir kjent med den norske kulturarven Pilegrimsleden og den nordiske pilegrimstradisjonen kommer godt med i Nasjonalt pilegrimssenters oppdrag med å posisjonere Pilegrimsleden som et av Norges kulturhistoriske reiselivsfyrtårn på et internasjonalt marked.

På bildet, fra venstre: Stefano Dominioni (Executive Secretary, Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes), Nazim Samadov (Deputy Minister og Culture and Tourism of the rebublic of Azerbadjan), Emanuela Panke (Iter Vitis Cultural Route), Ramon Montes (Prehistoric rock art trails cultural route), Hans Morten Løvrød (Nasjonalt pilegrimssenter) og Denise De Roux (The Routes of the Olive Tree).