Meny pilegrimsleden.no

Nasjonal jubileumskonferanse på Oppdal!

I 2017 er det 20 år siden Pilegrimsleden offisielt ble åpnet! Dagene 2. - 3. november samler vi pilegrims-Norge til jubileumskonferanse på Skifer hotell på Oppdal.

Vi ønsker å feire Pilegrimsledens første 20 år, skape stolthet over arbeidet
og bli inspirert til videre satsning. Her blir det noe for alle, sett av dagene nå!

Målgruppen for konferansen er frivillige, næringsaktører (bl.a. små og store
overnattingsbedrifter), kirken, offentlig forvaltning, pilegrimsmiljøer fra hele landet, samt andre interessenter.

Vi ønsker å samle hele pilegrims-Norge og vil dekke tematikk knyttet til de fire grunnpilarene i satsingen; kirke, kultur, næring og miljø.

Vi tror konferansen vil være et viktig møtested for alle de ulike aktører og medspillere på og langs Pilegrimsleden – din deltakelse vil bidra til dette!

Av bidragsytere kan vi nevne:

 • Preses i den norske kirke Helga Haugland Byfugllien
 • Forfatter og tankevekker Rune Semundseth
 • Direktør Nidarosdomens restaureringsarbeider Steinar Bjerkestrand
 • Generalsekretær Den Norske Turistforening Nils Øveraas
 • Varaordfører i Oppdal kommune Ingvill Dalseg
 • Daglig leder Granavolden Gjestegiveri Stig Fossum
 • Pilegrimsprest i Hamar bispedømme Lars Erlend Kielland
 • Direktør Kulturminnefondet Simen Bjørgen
 • Avdelingsdirektør Riksantikvaren Jostein Løvdal
 • Generalsekretær i Norsk Friluftsliv Lasse Heimdal
 • ...og flere vil komme til.

Velkommen til Oppdal!

For program og påmelding se www.nidarosdomen.no/pilegrimskonferanse