Meny pilegrimsleden.no

Nasjonalt Pilegrimssenter søker rådgiver/seniorrådgiver med prosjektlederkompetanse

Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) ble opprettet av Regjeringen i 2012, med et pådriver- og koordineringsansvar for den nasjonale satsingen. NPS sitt oppdrag er verdiskaping og økt bruk av pilegrimsledene. NPS er i dag en avdeling i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR).

Rådgiver/seniorrådgiver (Fast 100% stilling)

Vi søker etter rådgiver med prosjektlederkompetanse, som også skal arbeide med saksbehandling og koordinering av administrative prosesser. Hovedoppgavene vil være å initiere og drive prosjekter som legger til rette for økt bruk av pilegrimsledene, og bidra til økt kjennskap til og bevissthet omkring pilegrimsvandring og Nidarosdomen og Trondheim som pilegrimsmål. Les mer om pilegrimsleden!

Gjennom koordinering og samarbeid med ulike interessenter skal vi bidra til å formidle pilegrimstradisjon, kulturminner, kulturarv, natur og landskap, fremme friluftsliv og fysisk aktivitet, utvikle næringsvirksomhet, bærekraftig reiseliv og levedyktige distrikter langs pilegrimsledene. Samtidig skal vi tilrettelegge for utvikling av pilegrimsledene, og fornying og aktualisering av pilegrimstemaet.
Det nordiske nettverket St. Olavsveger til Trondheim fikk status som Europeisk Kulturveg i 2010. Vi opplever en sterk vekst i interessen for historien og tradisjonene knyttet til middelalderens vandringer til St. Olavs gravkirke i Nidaros.

Hovedarbeidsoppgaver vil være:

 • Lede prosjekter innenfor NDRs satsningsområde med særlig vekt på den statlige strategien for pilegrimssatsningen.
 • Kartlegge aktuelle finansieringsprogram, utarbeide søknader og være prosjektdriver for innvilgende prosjekter.
 • Styrke samarbeid og kontakt med nasjonale og internasjonale fagmiljøer.
 • Bygge nettverk og representere NPS i relevante samarbeidsfora.
 • Saksbehandling innenfor pilegrimssatsingens hovedområder.
 • Være en ressurs i prosjektarbeid for virksomhetens øvrige medarbeidere.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.Følgende faglige kvalifikasjoner vektlegges:
 • Høyere relevant utdanning på mastergradsnivå eller lignende. Relevant erfaring fra stillingens arbeidsområde kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med ledelses-, koordinerings- og prosjektarbeid på tvers av organisasjoner.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Erfaring med større skriveoppgaver.Følgende personlige egenskaper vektlegges:
 • Motivasjon, kunnskap og initiativ
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og resultatorientert
 • God vurderings- og gjennomføringsevne
 • Betydelige analytiske egenskaper
 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til å bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet

Betingelser/andre forhold:
Arbeidstiden er 37,5 timer pr. uke. Virksomheten har fleksitidsordning.
Lønn etter Statens regulativ som rådgiver/seniorrådgiver, ca. kr. 470 000 – 600 000 brutto pr. år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For stillingen gjelder 6 måneders prøvetid. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes ved henvendelse til avdelingsdirektør Hans Morten Løvrød tlf. 402 40 092.

Søknad med CV sendes pr. e-post til postmottak.ndr@kirken.no.
Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidater som innkalles til intervju. Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.
Søknadsfrist 21. desember! Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.