Meny pilegrimsleden.no

Ny langtidsplan skal styrke pilegrimssatsingen

På bestilling fra Kulturdepartementet skal Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) utover høsten og vinteren lede arbeidet med ny langtidsplan for pilegrimssatsingen.

I forbindelse med pilegrimsvandring til Trondheim sommeren 2017 uttalte daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland et ønske om fortsatt satsing på utvikling av pilegrimsledene og pilegrimenes vandring. Tro, opplevelse, næring og kultur er områder statsråden ønsker skal inngå i en plan om fortsatt pilegrimssatsing.

–Vi har fått på plass ei bredt sammensatt prosjektgruppe for arbeidet med langtidsplanen, og vi ser virkelig fram til å ta fatt på dette arbeidet, sier prosjektleder Hans Morten Løvrød i NPS. Planen skal ta for seg visjon, overordnede målsettinger, organisering, finansiering og prioriteringer, og sluttrapport med anbefalinger skal leveres til Kulturdepartementet innen 01.06.19.

-Vi tar sikte på å ha første utkast av rapporten klar til 01.03.19. Dette vil gi god tid til en høringsrunde og gjennomgang av innspill før ferdigstilling av rapporten, sier Løvrød. 11. september inviteres fylkeskommuner og de regionale pilegrimssentrene til innspillsmøte på Gardermoen.

-En ny langtidsplan vil stake ut kursen for pilegrimssatsingen for de neste 20 årene. Pilegrimssatsingen har mange viktige aktører og interessenter, og det er avgjørende for sluttresultatet at vi får gode innspill og tilbakemeldinger undervegs fra de mest sentrale aktørene i dette arbeidet, avslutter prosjektlederen.