Meny pilegrimsleden.no

Ny leder ved Pilegrimssenter Stiklestad

I januar 2016 ble et permanent regionalt pilegrimssenter på Stiklestad opprettet med ny daglig leder.

Etter en prosjektperiode på 3 år er pilegrimssenteret over i permanent drift fra 1.januar 2016. Heidi Carine Brimi ble tilsatt som ny daglig leder. Brimi er utdannet arkeolog, og har erfaring fra pilegrimsarbeid blant annet fra midlertidig Nasjonalt pilegrimssenter, og eget reiselivsforetak; Tempus Fugit Travel.

"Fremtiden ser lys ut for St. Olavsleden", sier Heidi Brimi. "Jeg tar over et arbeid som er godt skjøttet, og det gjelder å holde trykket opp. Pilegrimstrafikken vokser og interessen for pilegrim er økende. Det er derfor viktig å møte forventningene til pilegrimene som kommer til sommeren", forteller Brimi.

Pilegrimssenter Stiklestad har ansvar for å utvikle aktiviteten rundt Pilegrimsleden nord og øst for Trondheim; Nordleden og St. Olavsleden. Senteret skal utvikle pilegrimsarbeidet i Nord-Trøndelag som er en fellessatsing mellom kommunene langs leden, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Nidaros bispedømme, Nasjonalt pilegrimssenter og Interregprosjektet Green Highway, også kalt SØT prosjektet.

Pilegrimssenter Stiklestad vil arbeide for at pilegrimsvandring skal bli viktig i regionens reiseliv og i formidlingen av arven etter Olav den Hellige frem mot 1000-årsjubileet for slaget på Stiklestad i 2030. Senteret skal også bidra til å formidle pilegrimsvandringenes åpne åndelighet, kulturminner, kulturarv, natur og landskap, fremme friluftsliv og fysisk aktivitet, og utvikle næringsvirksomhet, bærekraftig reiseliv og levedyktige distrikter langs Pilegrimsleden. Målet er at flere skal gå Nordleden og St. Olavsleden, at de skal være et aktivum for lokalsamfunnene og utvikles som reiselivsprodukt.

Resultater avhenger av godt samarbeid med mange aktører bl.a. Nasjonalt pilegrimssenter, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, interregprosjektet Green highways , Nidaros pilegrimsgård, fylkeskommuner, kommuner, menigheter, næringsliv, grunneiere og frivillige.

Pilegrimssenter Stiklestad er ansvarlig for Pilegrimsleden i følgende kommuner:

Nordleden: Grong, Snåsa, Steinkjer og Verdal kommune.

St. Olavsleden: Verdal, Levanger, Stjørdal, Frosta og Malvik kommune.


På bildet, fra venstre: Guro Vistad, regional leder ved Nidaros Pilegrimsgård gratulerer Heidi Brimi med ny jobb!