Meny pilegrimsleden.no

Ny pilegrimsmerking på Gudbrandsdalsleden

643 kilometer med pilegrimsmerking skal oppgraderes til glede for alle pilegrimer.

I 2017 markerer vi 20 års feiring for reetableringen av Pilegrimsleden i Norge. I 1997 ble Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim, også kalt Gudbrandsdalsleden, ryddet og merket med pilegrimsskilt. Siden 1997 har det vært stort engasjement og bruk av leden både lokalt og regionalt. Samtidig har det vært en stor økning i antall utenlandske pilegrimer som vandrer deler eller hele Gudbrandsdalsleden fra Oslo til pilegrimsmålet Nidarosdomen og Trondheim.

For at pilegrimene lettere skal finne frem, og for at flere lokale og regionale vandrere skal bruke leden så gjør NPS et større remerkingsprosjekt i samarbeid med Kulturdepartementet, Sør - Trøndelag fylkeskommune og Gjensidige stiftelsen. Flere tusen merkeelementer skal oppgraderes, som pilegrimsstolper, retningsskilt, informasjonstavler og rastebenker. Arbeidet med remerkingen av Gudbrandsdalsleden ledes og koordineres av seniorrådgiver Mattias Jansson ved Nasjonalt pilegrimssenter (NPS).

Seniorrådgiver Mattias Jansson sprer det glade budskap om Pilegrimsleden på NRK programmet Sommertoget

«Med den nye merkingen så håper vi at pilegrimene får en enda bedre opplevelse på sin kulturhistoriske vandring gjennom Norges vakre landskap og natur» sier Jansson.

Jansson forteller om et stort engasjement langs Gudbrandsdalsleden. «Merkemannskap fra lag og foreninger gjør en stor og god jobb, samtidig som kommuner og våre regionale pilegrimssentere bistår med planlegging og administrasjon».

Totalt skal 920 nye malmfurustolper, 2650 merkeelementer, 70 infotavler, 650 retningsskilt og 48 rasteplasser med benkesett monteres og plasseres langs Gudbrandsdalsleden. Arbeidet forventes gjennomført høsten 2017.

Se NRK sommertoget fra Berkåk stasjon, intervju med Mattias Jansson starter ca. 01.32 Les mer om oppgradering av Pilegrimsleden i www.opp.no