Meny pilegrimsleden.no

Ny prosjektleder for Kystpilegrimsleia

Lasse Sandø er fra 2. januar i år engasjert som prosjektleder ved NPS, ansvarlig for prosjekt «Kystpilegrimsleia over i ein ny fase». Prosjektet har en varighet ut 2019.

Prosjektet har som mål å komme frem til en finansieringsmodell og en driftsmodell med 3-4 regionale pilegrimssentre på strekningen fra Egersund til Trondheim fra og med 1. januar 2020. Prosjektets eies og styres gjennom en styringsgruppe bestående av en politiker fra hver av de fem fylkeskommunene: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag, samt en representant fra de berørte Bispedømmerådene.

Lasse er oppvokst på Salsbruket ved Namdalskysten og på Skogn ved Trondheimsfjorden. Lasse har erfaringer fra allsidige utfordringer i Forsvaret, kirkeverge i søndre del av Stiklestad prosti (Verdal, Levanger og Frosta), fra ledelse i næringslivet og fra ledelse og prosjektarbeid i NAV. Lasse er en familiemann med allsidige friluftsinteresser med ferdsel fra hav til fjell gjennom alle de fire årstidene, og han har praktisert dette når han har vært bosatt i åtte av våre fremtidige fylker.

Vi gleder oss over å ha med Lasse i teamet ved NPS!