Meny pilegrimsleden.no

Ny prosjektleder for servicebuer

Nå iverksettes arbeidet med servicebuer langs Gudbrandsdalsleden. Bærekraft og innovasjon er hovedfokus.

Med ny prosjektleder på plass, Lisa Skjellfjord, er servicebu-prosjektets fase 1 av 2 igangsatt. Fase 1 har fokus på arkitektkonkurranse rettet mot arkitektutdanningene i Norge, der Skjellfjord ønsker å invitere studentene til å utvikle sine løsninger på innovative service buer som møter pilegrimens behov langs Gudbrandsdalsleden.

Om stillingen som prosjektleder for arbeidet med service buer sier Lisa; Jeg er veldig glad for å ta del i et så spennende prosjekt, det er givende å jobbe med noe som skaper verdi, både for vandrere, lokalmiljøet og for naturen. Arbeidet vil gjøres i tett samarbeid med regionale pilegrimssentere og i dialog med berørte kommuner. Prosjektet er fullfinansiert av Sparebankstiftelsen DNB der innovasjon, bærekraft og miljø blandet med pilegrimstradisjon og kultur er viktige elementer i arbeidet.

Skjellfjord har en spennende bakgrunn med blant annet en Master i markedsføring og internasjonal handel. Hun har erfaring fra administrasjon, kommunikasjon og koordineringsarbeid fra blant annet Kongsberggruppen. For tiden er hun medeier og driver av Hangout Aktivitetssenter i Stjørdal.

Vi ønsker Lisa hjertelig velkommen til NPS!

Les mer om servicebu prosjektet her