Meny pilegrimsleden.no

Nye informasjonstavler langs Pilegrimsleden

Mengden pilegrimer og vandrere på Pilegrimsleden øker for hvert år, og informasjon om nærområder, kulturminner og sikkerhet etterspørres.

For å øke kjennskapen til Pilegrimsleden, og de natur-og kulturopplevelsene man kan få langs leden, settes det opp informasjonstavler langs Gudbrandsdalsleden, samt deler av St.Olavsleden.

- Med innholdsrike informasjonstavler kan vi øke pilegrimers og turfolks interesse for leden og for historien rundt i regionene den går gjennom, sier Mattias Jansson, prosjektleder for merkeprosjektet ved Nasjonalt pilegrimssenter (NPS). Det informeres om allemannsretten og bærekraftig ferdsel langs Pilegrimsleden, slik at både naturen og den lokale kulturen langs leden bevares.

NPS driver to paralelle merkeprosjekter for å kunne ha en ny oppgradert led innen sommeren 2018. Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen har finansiert strekningen Hjerkinn-Trondheim med informasjonstavler, og Kulturdepartementet har satset på et stort merkeprosjekt for Oslo-Trondheim strekningen i forbindelse med 20 års markeringen av etableringen av den «moderne» Pilegrimsleden. Med gode støttespillere på finansieringssiden, samt et godt samarbeid med de regionale pilegrimssentrene, kommunene langs Pilegrimsleden og ikke minst merkemannskaper/dugnadslag, så har dette arbeidet vært en suksess!

Totalt blir det satt opp 90 informasjonstavler langs Gudbrandsdalsleden, samt deler av St.Olavsleden som skal inspirere og informere. Tavlene er plassert ved trafikale knutepunkter, ved severdigheter, museer og kirker. De står også ved et utvalg av overnattingsteder.

Innholdsrik tekst, vakre bilder og gode kart skal styrke pilegrimenes vandringsopplevelse, samtidig som det er ønskelig at flere lokale og regionale turgåere skal bruke Pilegrimsleden.

I samband med 20 års markeringen av starten med pilegrimsarbeidet, så har Pilegrimsleden i Gudbrandsdalen og St.Olavsleden aldri vært i bedre stand.Tusen takk til engasjerte og dyktige samarbeidspartnere!

Fra venstre: Tone Harbakk og Mattias Jansson. Et godt samarbeid med grafisk designer Tone Harbakk ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider har resultert i produksjon av mange flotte informasjonstavler.