Meny pilegrimsleden.no

Sparebankstiftelsen DNB bidrar til bærekraft og innovasjon på Pilegrimsleden

Nasjonalt pilegrimssenter mottar 6 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB for å utvikle innovative og bærekraftige servicestasjoner langs Pilegrimsleden for å imøtekomme den stadig økende pilegrimstrafikken.

Årets julegave!

Det var stor jubel ved Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) når vi mottok beskjeden fra Sparebankstiftelsen DNB om at vår søknad om midler til utvikling av innovative og miljøvennlige servicestasjoner langs Gudbrandsdalsleden er innvilget med 6 millioner kroner. Daglig leder ved NPS, Hans Morten Løvrød forteller: «Dette prosjektet vil gi hele pilegrimssatsingen et løft, og vi får mulighet til å gi vandrere langs leden et banebrytende og nytt servicetilbud med miljøprofil som setter Pilegrimsleden i en særklasse. Dette må jo være årets julegave for pilegrimsentusiaster i hele Norge!».

Økende pilegrimsvekst og hensyn til naturen

Veksten i pilegrimtrafikken og bruken av Pilegrimsleden har gjennomsnittlig økt med ca. 20% hvert år de siste sju årene, og denne tendensen vil fortsette i tiden fremover. Den økende trafikken på leden fordrer god infrastruktur, både for å gi gode opplevelser til de vandrende, og for å skåne miljøet mest mulig.

«Dette prosjektet er ideelt for pilegrimsorganisasjonen og samarbeidet vårt med fylkeskommuner, kommuner, næringslivet og frivillighet langs leden. Det vil forhåpentligvis skape engasjement og entusiasme for pilegrimssaken gjennom alle regioner. Jeg ser virkelig fram til å drive dette prosjektet sammen med dyktige samarbeidspartnere i tida framover», sier Løvrød.

Tilgang til rent vann, toalettfasiliteter og resirkulering av søppel er viktige funksjoner langs en vandringsled som brukes av mange. Allemannsretten som gir adgang til å telte i utmark er for mange vandrere en unik mulighet til å leve tett på naturen, med en fleksibilitet til å legge opp turen ut fra egne premisser. Det gode sommerværet i 2018 har ført til rekordmange vandrere med telt og sovepose, i tillegg til at overnattingstallene fra herbergene langs leden viser en økning. Denne trenden forsterker behovet for servicepunkter langs Pilegrimsleden, spesielt i områder med lite bebyggelse.

Pilegrimsvandrere fra 30 forskjellige land

Pilegrimsleden - St.Olavsvegene til Trondheim er et nettverk av merkede leder som ender ved pilegrimsmålet Nidarosdomen i Trondheim. Hovedtraseen, og NPS’ satsingsområde, er Gudbrandsdalsleden fra Oslo til Trondheim. Rundt 70% av pilegrimene som kommer til Trondheim har gått langs Gudbrandsdalsleden, og i år har NPS registrert vandrere fra mer enn 30 forskjellige land. I tillegg til langvandrende pilegrimer som ender opp i Trondheim ser NPS en utstrakt lokal og regional bruk av Pilegrimsleden, hvor skoleklasser, konfirmantgrupper, historielag, mosjonister, turlag, vennegjenger, innvandrergrupper og andre vandrere har glede og nytte av Pilegrimsleden som tursti. Med den varierte bruken av Pilegrimsleden er den både et nasjonalt og internasjonalt kulturhistorisk reiselivsprodukt, en arena for refleksjon og «den indre reisen», og et godt tilrettelagt og lett tilgjengelig folkehelsetilbud.

«Vi ønsker å legge til rette for gode opplevelser for alle som går på Pilegrimsleden, og er opptatt av å utvikle Pilegrimsleden som en bærekraftig og miljøvennlig vandringsled. Den økende trafikken på leden fordrer god infrastruktur, både for å gi gode opplevelser til de vandrende, og for å skåne miljøet mest mulig», forteller kommunikasjonsansvarlig for NPS, Trine Neumann-Larsen.

Vil løfte norsk arkitektur med fokus på bærekraft og innovasjon

«Norge ligger langt framme når det gjelder ny teknologi og miljøvennlige løsninger. NPS ønsker derfor å invitere arkitektstudenter og arkitekter til å komme med forslag på innovative og miljøvennlige servicestasjoner som inneholder fasilitetene som vi har skissert i vår søknad til Sparebakstiftelsen DNB.» sier Løvrød. En nyutviklet servicestasjon vil være en spennende kobling mellom pilegrimstradisjon og moderne menneskers behov og kultur. I tillegg vil dette være en fantastisk eksponering av teknologi, ny arkitektur og norske byggematerialer.

Stolt bidragsyter

Sparebankstiftelsen DNB uttrykker stolthet over å få bidra til utviklingen av 6 servicestasjoner langs Pilegrimsleden. Gavesjef ved Sparebankstiftelsen DNB, Sissel Gregersen Karlsen, utdyper, «Vi vurderer tiltaket som nødvendig og hensiktsmessig for å ivareta naturen og den økende trafikken langs leden. Den planlagte gjennomføring med arkitektkonkurranse, fokus på miljøvennlige løsninger og eksponering av norsk arkitektur og byggematerialer vurderer vi også som god bruk av midler for å nå målet, og er en prosess som vi ønsker å følge. Vi ønsker Nasjonalt pilegrimssenter lykke til med prosjektet og håper det blir til stor glede for alle turgåerne langs leden».