Meny pilegrimsleden.no

Pilegrimsreiser langs kysten

Denne uka møtte Nasjonalt pilegrimssenter prosjektaktørene i «Kystpilegrimsleia» og «Pilegrim i nord» som arbeider for å få etablert pilegrimsleder langs norske kysten.

«Kystpilegrimsleia» er et av to prosjekter som jobber for å revitalisere sjøveien middelalderens pilegrimer brukte til Nidaros. Prosjektet eies av fylkeskommunene og bispedømmene langs kysten fra Egersund til Trondheim. «Pilegrim i nord» jobber med sjøveien fra Trondenes til Trondheim og prosjekteier er Sør-Hålogaland bispedømme.

Begge kystpilegrimprosjektene ønsker å bli godkjent som St. Olavsveger til Trondheim, og hadde derfor arbeidsmøter med Nasjonalt pilegrimssenter og Nidaros bispedømme for å presentere prosjektene og for å få innspill til arbeidet videre.

-Det er givende og motiverende å møte engasjerte og dyktige mennesker som jobber for å tilrettelegge pilegrimsleden som vår felles kulturarv langs norskekysten, sier Hans Morten Løvrød, daglig leder ved Nasjonalt pilegrimssenter.

Han er imponert over det arbeidet som allerede er gjort med forankring, planlegging og gjennomføring av ulike tiltak i prosjektene. Samtidig påpeker han at det gjenstår betydelig arbeid for å få på plass velfungerende pilegrimsveier langs kysten, og oppmuntrer prosjektene til å samarbeide og utveksle erfaringer. Løvrød understreker at prosjektene må fokusere på langsiktige og realistiske driftsplaner som kan fungere etter at prosjektperiodene er over. Nasjonalt pilegrimssenter inviterer begge prosjektene til å delta i en arbeidsgruppe som skal jobbe videre for å få realisert kystpilegrimsledene som St. Olavsveger med status som Europeisk Kulturveg.

Les mer om prosjektet "Kystpilegrimsleia" Les mer om prosjektet "Pilegrim i nord"
Fra venstre og rundt bordet: Cathrine Roncale (Nidaros pilegrimsgård), Guro Vistad (Nidaros pilegrimsgård), Laila Støen (KystNorge AS), Knut Wiik (Sør-Trøndelag fylkeskommune), Marita Aarvik (Kystpilegrimsleia), Egil Eide (Kystlaget i Trondheim), Ann-Helen Fjeldstad Jusnes (Biskop i Sør-Hålogaland), Tor Singsaas (Biskop i Nidaros), Einar Vegge (Nidaros bispedømme), Hans Morten Løvrød (Nasjonalt pilegrimssenter), Bernt Aanonsen (Pilegrim i Nord/Sør-Hålogaland bispedømme), Steinar Bjerkestrand (Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider), Gunn Kristin Ørsleie (Ørland kultursenter), Hallgeir Grøntvedt (Reformasjonsprosjektet Ørlandet) og Odd Willy Johanssen (Trondenes/Nord-Hålogaland bispedømme). Foto: Magne Vik Bjørkøy