Meny pilegrimsleden.no

St. Olav Conference 2017

Olav den helliges arv eksisterer den dag i dag langt utenfor Norges grenser. St. Olav Conference 2017 utforsker temaet og ser på utbredelsen av kirker dedikert Olav den hellige, fra India til Island.

NTNU, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) og Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK) er arrangørene bak den andre internasjonale St. Olav Conference, som arrangeres 20. - 21. april 2017. Konferansen vil bli holdt i historisk riktige og flotte omgivelser på Stiklestad nasjonale kultursenter.


Les mer om konferanse og programmet her: