Meny pilegrimsleden.no

NPS inviterer studenter til spennende konkurranse

Bærekraft, innovasjon og miljø er i fokus. I tidsrommet jan.2019 - sept.2020 skal det utvikles og settes ut seks innovative servicebuer langs Gudbrandsdalsleden. I den forbindelse holder NPS en idékonkurranse for studenter innenfor fagene arkitektur og design.

For å få frem engasjement og skaperglede, inviterer vi studentene til å komme med forslag på spennende, nytenkende og miljøvennlige løsninger. Buene skal bidra til å skåne naturen og omgivelsene for unødvendig slitasje og forsøpling, samtidig som de vandrende får tilgang til sanitæranlegg og rent vann.

Påmeldingen åpnet på fredag og invitasjon gikk ut både på sosiale media og til landets høyskoler og universiteter. Det ble samtidig åpnet for å sende inn spørsmål til konkurransefunksjonær og de første henvendelsene er allerede begynt å komme inn.

Vi håper gjennom konkurransen å se gode, spennende og gjennomførbare løsningsforslag. Vi kommer også til å se etter et design som kan knyttes til pilegrimstradisjon, samtidig som det er nytenkende. Mer om selve prosjektet kan du lese om her.


Økt trafikk langs leden gir behov for bedre infrastruktur. Foto: Hans Morten Løvrød

Gudbrandsdalsleden var i middelalderen hovedveien til Nidaros og er i dag den lengste pilegrimsleden i Norge. Uberørt natur finnes i stort monn her og de 643 km går fra kulturlandskap til høyfjell, fra gammel urskog til små trivelige landsbyer. Leden opplever stadig økende trafikk av vandrere, noe som også øker behovet for god infrastruktur langs leden.

Konkurransen er gjort mulig gjennom finansiering fra Sparebankstiftelsen DNB som støtter tiltak innen blant annet kunst, kultur, friluftsliv og kulturminner. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen.