Meny pilegrimsleden.no

Vellykkede møter med the European Institue of Cultural Routes

5. og 6. april var styringsgruppen for Pilegrimsledens kulturvegsstatus og Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) i Luxembourg for å treffe ledelsen og administrasjonen i the European Institute of Cultural Routes (EICR).

Pilegrimsleden ble i 2010 godkjent og tildelt status som Europeisk kulturveg gjennom Europarådets kulturveg program som forvaltes av EICR. Kriterier for en kulturvegstatus er blant annet felles kulturarv som går over minst tre europeiske land, og Pilegrimsleden møter kriteriene med leder som går gjennom Danmark, Sverige og Norge. Pilegrimsledens kulturveg status administreres av en styringsgruppe bestående av medlemmer fra alle tre landene, der NPS er representert med et hovedansvar for administrativ oppfølging. Kulturvegstatusen evaluerers hvert tredje år, og Pilegrimsledens status skal evalueres til høsten 2017.

Målet for besøket ved EICR var å avholde styremøte for den nordiske styringsgruppen, styrke samarbeidet med instituttet, og forberedelser til evaluringsrapporten som skal leveres.

Møtene var særdeles vellykkede og ikke minst nyttige. Instituttet formidlet at de liker arbeidet som gjøres på Pilegrimsleden, og at de trekker frem Pilegrimsleden som et godt eksempel på hvordan jobbe med og formidle kulturarv på et bærekraftig vis. Instituttet fremhever også arbeidet som gjøres med god skilting og infrastruktur, samt Pilegrimsledens rolle som en arena for interreligiøs dialog.

NPS jobber aktivt med å styrke vår status i det Europeiske kulturveg nettverket for å øke kjennskapen til Pilegrimsleden i Europa og verden forøvrig, og for å inspirere flere til å gå leden.

Fra venstre: Are Skjelstad, Mattias Jansson, Uffe Westerberg, Trine Neumann-Larsen, Elisabeth Andersson, Denise De Roux, Martin Lind, Eleonora Berti, Hans Morten Løvrød, Vigdis Vormdal, Stefano Dominioni, assistent ved EICR og Ulla Kobberup