Meny pilegrimsleden.no

Årsmøte Pilegrimsfelleskapet St. Olav - Oppdal

Møtet holdes i Oppdal misjons og menighetshus (OMM)

Saker:

Vanlige årsmøtesaker og program for 2016

Alle er velkomne
Enkel servering og musikkinnslag

Etter årsmøtet:
Inger Helen Ishoel Olsen: Bilder fra en pilegrimstur fra Porto til Santiago.