Meny pilegrimsleden.no

Folkehelse og pilegrim – internasjonalt seminar!

Pilegrimssenter Oslo inviterer i samarbeid med Akershus fylkeskommune og Oslo bispedømme, til internasjonalt seminar med fokus på pilegrim og folkehelse!

I den offentlige satsningen på pilegrim er folkehelse et viktig anliggende. Ikke bare er pilegrim viktig fra et folkehelseperspektiv knyttet til fysisk utfoldelse, også den rolle psykisk helse har for folkehelsearbeidet understrekes i dag. Dette kommer frem både i regjeringens strategimelding om pilegrim og i hvordan Riksantikvar, som har hatt et overordnet ansvar for satsningen, har profilert arbeidet. Folkehelse og pilegrim er et tema som lite har vært tematisert og drøftet fra faglige perspektiv i Norge. Nettopp det ønsker Pilegrimssenter Oslo å gjøre ved å arrangere et internasjonalt seminar med tema pilegrim og folkehelse. Seminaret vil bringe nye og spennende perspektiver på folkehelsegevinster knyttet til pilegrimsvandringer. – Ny forskning fra Norge og Tyskland presenteres.

Link til fullt program på Pilegrimssenters Oslo nettside