Meny pilegrimsleden.no

Næringsutviklingstur langs Gudbrandsdalsleden

Interreg prosjektet SØT inviterer tilbydere langs St. Olavsleden til en studietur på Gudbrandsdalsleden.

Bakgrunn:

Gudbrandsdalsleden var den første leden som ble ordentlig merket med start i 1997. I 2010 ble 5 regionale pilegrimssentre etablert på leden med ansvar for merking, rydding og for at leden skal kunne tilby overnattingsteder til pilegrimene. Det har nå mer enn seks år siden etableringen, og sentrene har høstet erfaring og kunnskap om organisering av leden og god kjennskap til tilbyderne og deres tjenester. Dette er verdifull erfaring som nøkkelpersoner langs leden er villig til å dele med tilbydere på St. Olavsleden.

Hensikt:

Vi mener at deltakerne på denne studieturen får inspirasjon og innsikt i hvordan tilbydere og organisasjoner/frivillige arbeider for å få Gudbrandsdalsleden til å være en godt fungerende led med god merking og gode overnattingstilbud. Tanken er at målgruppen skal få dele erfaringer med andre overnattingssteder, serveringssteder, senterledere og kulturarrangører på Gudbrandsdalsleden. I tillegg får deltakerne på turen bygge nettverk seg imellom. Studieturen skal stimulere til økt næringsutvikling både for veletablerte og mer nyetablerte tilbydere.

Målgruppe: tilbydere langs St Olavsleden, Sør- og Nord Trøndelags fylkeskommune, kommuner langs leden på norsk og svensk side.

Antall deltakere: 20 - 25 personer.

Presentasjon av steder som deltakerne besøker:

På studieturen får deltakerne møte forskjellige utvalgte tilbydere med en bredde som strekker seg fra enkle overnattingssteder til mer bekvemme med hotellstandard. I tillegg besøker vi interessante kulturhistoriske steder som har tilbud til pilegrimene, og deltakerne møter også to pilegrimssenterledere. Turlederne Heidi Brimi (daglig leder Stiklestad pilegrimssenter), Guro Berge Vistad (regionleder NPG) og Cathrine Roncale (daglig leder NPG) er også ressurspersoner for deltakerne.

Furuhaugli Turisthytter, Dovefjell: Tilbyr overnatting for pilegrimer og andre i hytter av ulike størrelser, med mulighet for både selvhushold eller matservering. Vi spiser lunsj her.

Møte med daglig leder på Pilegrimssenteret på Dovrefjell: Info om senteret og tilbydere i regionen, kulturarrangement, samarbeidspartnere, info om arbeid mot lokale pilegrimsforeninger.

Engelshus gard: Tilbyr overnatting og opplevelser i gamle sjarmerende gardsomgivelser, det eldste huset er fra 1700-tallet. De arrangerer kurs og demonstrasjon av takkebaking, potetlefse, flatbrød, rømmebrød og tunnkaker.

Sygard Grytting: Middelaldergården Sygard Grytting er et ærverdig gårdshotell med 700 års historie. Dette er ett av Norges vakreste og best bevarte gårdshoteller som tatt ut ifra et norsk folkeeventyr. På Sygard Grytting kan du overnatte i storgardsbygninger fra 1650-1860, og spise et godt måltid norsk tradisjonsmat tilberedt med friske råvarer fra egen grønnsaks- og frukthage. Vertskapet ved Sygard Grytting er 16. generasjonseiere av gården.

Dale-Gudbrands gard, Sør-Fron: Historisk sted med 12 overnattingsrom. Heimskringla – Snorre Sturlasons kongesagaer – beskriver møtet mellom Olav Haraldsson og Dale-Gudbrand på gården på Hundorp i 1021. Det ble starten på innføringen av kristendom i Gudbrandsdalen, og Dale-Gudbrand måtte senere bygge en kirke på garden sin. Slik startet historien om Dale-Gudbrands Gard på Hundorp, midt i Gudbrandsdalen og cirka sju mil nord for Lillehammer.

Møte med daglig leder Pilegrimssenteret på Dale-Gudbrands gard, besøk i pilegrimsbutikken, møte med tilbydere og andre relevante aktører.

Fokstugu Fjellstue, Dovrefjell: Har historiske røtter er nært sammenvevd med pilegrimsvandringens begynnelse i Norge. Det var kong Øystein Magnusson, som rundt 1120 iverksatte byggingen av sælehus, for å gi de første pilegrimene som var på vei til hellige Olavs grav i Nidaros, en sjanse til å komme levende over Dovrefjell. Pilegrimsovernatting og Gudshus. Omvisning.

Besøk ved pilegrimsforeningen i Rennebu eller pilegrimsforeningen i Oppdal Informasjon om frivillig arbeid i feltet.

Arrangører: Næringsutviklingsturen er et samarbeid mellom SØT, Pilegrimssenteret på Stiklestad, Pilegrimssenteret på Dale-Gudbrand og Nidaros Pilegrimsgård.

Foreløpig program

2.mars: overnatting på Nidaros Pilegrimsgård, ved behov.

Dag 1: 3.mars 2017

08.00 -10.30 Buss til Hjerkinn.

10.30 - 11.15 Møte med pilegrimsenterleder på Dovrefjell Hans-Jacob Dahl. Info om tilbydere i regionen, kulturarrangement, samarbeidspartnere, med mere.

11.30 - 12.15 Lunsj på Furuhaugli Turisthytter

12.15 - 12.30 Buss Furuhaugli – Fokstugu

12.30 - 13.15 Omvisning Fokstugu v/ Christiane Fokstugu

13.15 - 14.45 Buss til Dale-Gudbrands gård

15.30 - 17.30 Møte med pilegrimsenterleder på Dale Gudbrand, Per Gunnar Hagelien, besøk i Pilegrimsbutikken og pilegrimsherberget.

Møte med daglig ledere for overnattingssteder langs Gudbrandsdalsleden

18.30 Buss til Sygard Grytting

19.00 Middag og omvisning Sygard Grytting

Dag 2: 4.mars 2017

Frokost Dale Gudbrands gård

08.30 – 09.30 Buss til Engelshus

Omvisning

10.30 Buss til Rennebu/Oppdal

12.30 Møte med Rennebu pilegrimsforening /Oppdal pilegrimsforening

Lunsj

13.40 - 15.00Buss til Trondheim og oppsummering på bussen

15.15 - 16.15Besøk i Nidarosdomen og på Nidaros Pilegrimsgård

16.50 Avreise