Meny pilegrimsleden.no

Norwegian Travel Workshop (NTW) 2016 i Bodø

NTW er Innovasjon Norges viktigste og største reiselivsarrangement, som samler selgere og kjøpere av norske reiselivsprodukter. Arrangementet er organisert som en workshop med forhåndsbookede avtaler.

På NTW vil NPS ved Mattias Jansson delta og representere Pilegrimsleden - St. Olavsvegene til Trondheim. Målet er å markedsføre Pilegrimsleden på viktige markeder, samt sette internasjonale og nasjonale reiselivsaktører i kontakt med næringsaktører på Pilegrimsleden.

Fakta om Norwegian Travel Workshop:

  • Norwegian Travel Workshop (NTW) er reiselivets viktigste møteplass og arrangeres årlig av Innovasjon Norge i samarbeid med det lokale destinasjonsselskapet
  • NTW er en lukket workshop basert på nærmere 8000 forhåndsbookede avtaler mellom rundt 300 utenlandske turoperatører fra 27 nasjoner og 274 norske selgere (2014-tall)
  • Arrangement i 2016 blir nummer 44. i rekken.
Mer informasjon om NTW finner du her