Meny pilegrimsleden.no
Pilegrimsfelleskapet St. Olav Pilegrimsfelleskapet St. Jakob Frivilligheten på Pilegrimsleden

Frivillighet

Frivillig innsats er alfa og omega for pilgrimssatsingen i Norge og Skandinavia.

Aktiv frivillighet skaper aktiv Pilegrimsled

Norge er verdensledene på frivillighet, og dette merker vi godt i arbeidet med den norske pilegrimssatsingen. Kulturarven Pilegrimsleden - St. Olavsvegene til Trondheim er på sitt beste når frivilligheten jobber aktivt med ansvarlige myndigheter. Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) og våre regionale pilegrimssentere (RPS) jobber tett sammen med pilegrimsfelleskap, historielag, Lions, Odd Felllow og idrettslag.

Historielag bistår kommunene med merking av Pilegrimsleden, pilegrimsfelleskap bidrar med pilegrimsmottak på Nidaros pilegrimskontor, arrangerer pilegrimsvandringer med mere.