Meny pilegrimsleden.no

Frivilligheten på Pilegrimsleden

Langs Pilegrimsleden finnes det flere historielag, idrettslag, og organisasjoner som bidrar aktivt i arbeidet med å forvalte vår felles kulturarven.

Mens fylkeskommuner og kommuner gjør mye bra arbeid knyttet til Pilegrimsleden, så ser vi at vi er avhengig av gode krefter og bidrag fra frivilligheten. For eksempel kan vi takke Byåsen historielag i Trondheim for at Gudbrandsdalsleden er godt merket i Byåsen, Trondheim. I Ringebu bistår Ringebu Rotaryklubb med skjøtsel og merkingen av leden.

Nasjonalt pilegrimssenter vil gjerne synliggjøre det gode arbeidet som blir gjort, og vil oppfordre ulike frivillige organisasjoner som bidrar med arbeid på Pilegrimsleden til å sende oss bilder og noen ord om arbeidet som blir gjort. Send til post@pilegrimsleden.no.

Ringebu Rotaryklubb tar en hyggelig kaffepause under rydding av Pilegrimsleden foto:Torveig Dahl