Meny pilegrimsleden.no

Ansatte

Ansvarsområder

Ansvar for å koordinere den statlige pilegrimssatsingen, med et særlig ansvar for å koordinere arbeidet ved de regionale pilegrimssentrene.

Ansvarsområder

Strategisk og operativt ansvarlig for kommunikasjon og markedsføring av Pilegrimsleden - St. Olavsvegene til Trondheim. Webredaktør for www.pilegrimsleden.no og www.nasjonaltpilegrimssenter.no. Presseansvarlig for Pilegrimsleden - St. Olavsvegene til Trondheim og Nasjonalt pilegrimssenter. Forvaltningsansvar for Pilegrimsledens logo.

Ansvarsområder

Hovedansvarlig for reiseliv, friluftsliv og næringsutvikling på Pilegrimsleden - St. Olavsvegene til Trondheim. Ansvarlig for infrastruktur som innebærer merking, skjøtsel, områdereguleringer og kart. Utarbeider og koordinerer innsamling av statistikk.

Ansvarsområder

Forvaltning av statusen som Europeisk kulturvei. Ansvar for leveranser inn i nasjonale og internasjonale prosjekt. Generell saksbehandling ved Nasjonalt Pilegrimssenter.

Ansvarsområder

Prosjektledelse for prosjektet Kystpilegrimsleia over i ny fase som har som mål å komme frem til en finansieringsmodell og en driftsmodell med 3-4 regionale pilegrimssentre langs Kystpilegrimsleia, på strekningen fra Egersund til Trondheim fra og med 1. januar 2020.

Ansvarsområder

Prosjektledelse for prosjektet Servicebuer på Gudbrandsdalsleden som har som mål å etablere 6 servicebuer langs leden med innovative og bærekraftige løsninger. Prosjektet er fullfinansiert av Sparebankstiftelsen DNB.