Meny pilegrimsleden.no
Påmelding Kriterier Spørsmål og svar

Arkitekt / Designkonkurranse

Tre beste bidrag kåret! Nasjonalt Pilegrimssenter inviterte tidligere i år til idékonkurranse for studenter innen arkitektur og design og nå er resultatet klart. Det kom inn mange spennende bidrag og etter en krevende men morsom prosess, stod juryen tilbake med de tre beste bidragene. Juryens bedømmelse var, at fra et faglig ståsted, var det dessverre ikke tilrådelig å peke på en førsteplass i denne konkurransen. I følge juryen svarte ingen av forslagene godt nok på alle kriteriene til å kunne føres direkte videre til et byggeprosjekt. Juryen valgte derfor å kåre alle tre til jevnbyrdige vinnere. Premiepotten blir derfor delt likt mellom disse tre. Vinnerne er: BRAUT av Danny Nhat og Roman Kekel, FOTSPOR av Magnhild Sandbakken og Gunnbjørg Hole, samt LINJER I LANDSKAPET av Erik Bird. Gratulerer så mye! Mer om bidragene og juryens bedømmelse kommer fortløpende :)

For å få frem innovasjon og skaperglede, har vi invitert arkitekt- og designstudenter til å komme med forslag på innovative og miljøvennlige servicebuer. En nyutviklet servicebu vil være en spennende kobling mellom pilegrimstradisjon og moderne menneskers behov og kultur. I tillegg vil dette være en fantastisk eksponering av teknologi, ny arkitektur og norske byggematerialer. Du kan lese mer om selve prosjektet her.

Målet er, å gjennom konkurransen, utvikle innovative servicebuer som kan stå langs leden. Buene skal bidra til å skåne naturen og omgivelsene for unødvendig slitasje og forsøpling, samtidig som de vandrende får tilgang til sanitæranlegg og rent vann.

Gammelt møter nytt på Gudbrandsdalsleden, her ved Hamar Domkirke. Foto: Eskil Roll

Oppdragsgiver

Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) koordinerer den statlig finansierte pilegrimssatsingen. Vi jobber i skjæringspunktet mellom kultur, næring, kirke, folkehelse og miljø. Vår visjon er "En reise som berører". Vårt mål er å bidra til økt bruk av de gamle ferdselsvegene gjennom bygd og by, skog og fjell, mot pilegrimsmålet Nidarosdomen i Trondheim. Les mer om oss via lenken i teksten.

Vi vil samarbeide tett med de regionale pilegrimssentrene langs Gudbrandsdalsleden; Oslo, Granavollen, Hamar, Dale-Gudbrands Gard, Dovrefjell og Nidaros Pilegrimsgård som har som hovedoppgave å stimulere til og veilede om pilegrimsvandring innen den region som senteret har ansvar for. Les mer om hvert senter via lenkene i teksten. De regionale sentrene vil få ansvaret for plassering og oppsett av en servicebu hver, i samarbeid med sine respektive kommuner. Etter at buene er ferdig oppsatt, vil eierskap overføres til vertskommunen som da tar ansvaret for videre drift og vedlikehold.

Konkurransen er muliggjort takket være finansiering fra Sparebankstiftelsen DNB som støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner. Her er en artikkel som forteller mer om dette.

God organisering og vedlikehold av leden gir en bedre opplevelse. Foto: Mattias Jansson