Meny pilegrimsleden.no
Arkiv Bidragene

Arkitekt / Designkonkurranse

Tre beste bidrag kåret! Nasjonalt Pilegrimssenter inviterte tidligere i år til idékonkurranse for studenter innen arkitektur og design og nå er resultatet klart.

Invitasjonen gikk ut blant annet via sosiale media:

Det kom inn mange spennende bidrag og etter en krevende men morsom prosess, stod juryen tilbake med de tre beste bidragene. Juryens bedømmelse var, at fra et faglig ståsted, var det dessverre ikke tilrådelig å peke på en førsteplass i denne konkurransen. I følge juryen svarte ingen av forslagene godt nok på alle kriteriene til å kunne føres direkte videre til et byggeprosjekt. Juryen valgte derfor å kåre alle tre til jevnbyrdige vinnere. Premiepotten ble derfor delt likt mellom disse tre.

Vinnerne er: BRAUT av Danny Nhat og Roman Kekel, FOTSPOR av Magnhild Sandbakken og Gunnbjørg Hole, samt LINJER I LANDSKAPET av Erik Bird. Gratulerer så mye!

De tre premierte bidragene

I tillegg ble det valgt ut et bidrag for hedrende omtale, nemlig PILEGRIMSVARDENE av Mats Einervoll Heggernæs.

Under finner du juryens rapport, med tilbakemelding på hvert bidrag. Bidragene finner dere her.