Meny pilegrimsleden.no
Kriterier Spørsmål og svar

Arkiv

For å få frem innovasjon og skaperglede, inviterte vi arkitekt- og designstudenter til å komme med forslag på innovative og miljøvennlige servicebuer. Ønsket var å gjennom konkurransen få inspirasjon og idéer til å utvikle en servicebu som kunne være en spennende kobling mellom pilegrimstradisjon og moderne menneskers behov og kultur. I tillegg ønsket vi å få til en eksponering av teknologi, ny arkitektur og norske byggematerialer.

Dette er bidragene som juryen kåret til de tre beste

I utfordringen lå det et mål om å bidra til å skåne naturen og omgivelsene for unødvendig slitasje og forsøpling, samtidig som de vandrende skulle få tilgang til sanitæranlegg og rent vann.

Innbyder til konkurransen var Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) som koordinerer den statlig finansierte pilegrimssatsingen.

Vi jobber i skjæringspunktet mellom kultur, næring, kirke, folkehelse og miljø. Vår visjon er "En reise som berører". Vårt mål er å bidra til økt bruk av de gamle ferdselsvegene gjennom bygd og by, skog og fjell, mot pilegrimsmålet Nidarosdomen i Trondheim.

Vi samarbeider tett med de regionale pilegrimssentrene langs Gudbrandsdalsleden; Oslo, Granavollen, Hamar, Dale-Gudbrands Gard, Dovrefjell og Nidaros Pilegrimsgård som har som hovedoppgave å stimulere til og veilede om pilegrimsvandring innen den region som senteret har ansvar for.

Etter at buene er ferdig oppsatt, er planen å overføre eierskapet til vertskommunen som da tar ansvaret for videre drift og vedlikehold.

Konkurransen er muliggjort takket være finansiering fra Sparebankstiftelsen DNB som støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner.

I lenkene over finner dere kriterier og stilte spørsmål i forbindelse med studentkonkurransen.