Meny pilegrimsleden.no

Spørsmål og svar

Her finner dere svar på spørsmål som er kommet inn i forbindelse med konkurransen. Det kom inn noen nye spørsmål like før fristen gikk ut den 11.04.19 og siden er nå oppdatert med svar på disse.

Spørsmål om veien videre? Kanskje finner du svaret under. Foto: Eskil Roll

Dersom dere ikke finner svar på det dere lurer på her, er et godt tips å gå inn på "kriterier" på prosjektets hjemmeside. Der vil dere finne frister og svar på det meste når det gjelder utforming, innhold og innlevering :)

Spørsmål rundt påmelding:

-Er det bindende å levere bidrag siden det var påmelding?

Svar: Dersom du likevel ikke ønsker å delta, kan du selvsagt melde deg av konkurransen.

-Jeg meldte meg på som alene-deltager ettersom jeg først fikk høre om konkurransen samme kveld som fristen på påmeldingen gikk ut, og det dermed var vanskelig å mobilisere med-deltagere på så kort tid. Finnes det allikevel mulighet for at jeg kan inkludere en til to klassekamerater i mitt konkurransebidrag, og få dem formelt registrert på lik linje med meg?

Svar: Denne måtte jeg ta opp i plenum, konklusjonen ble at siden du er påmeldt som en enhet innen fristen, åpner vi for at du kan registrere inn flere gruppemedlemmer selv om påmeldingsfristen er forbi.

-Vi ser at fristen er gått ut, men oppdaget akkurat konkurransen. Kan vi likevel melde oss på?

Svar: Nei beklager, vi kan ikke ta i mot påmelding nå som fristen er gått ut.

Spørsmål rundt deltakelse:

-Jeg fikk min bachelor i juni 2018, og har på det nåværende tidspunkt et lite opphold i utdanningen, men ønsker å starte igjen til høsten. Jeg er innforstått med at konkurransen er merket “studentkonkurranse”, men kan jeg likevel delta uten å være student per dags dato?

Svar: Invitasjonen er sendt ut til studenter innen arkitektur og design, i den hensikt å gi dere unge en sjanse til å prøve dere og hevde dere, uten å måtte konkurrere med store, etablerte selskaper. Vi håper selvsagt også å få inn nyskapende og kreative tanker og ideer. Med det i tankene, mener vi det er innenfor at du deltar, så lenge du anser deg selv som i et studieløp og du har planer om å fortsette på utdannelsen til høsten.

Spørsmål rundt konkurransens vilkår:

-Kan man endre motto underveis?

Svar: Så lenge endringen skjer før innlevering skal det gå greit, bare husk at all kommunikasjon skal gå via mail til: studentkonkurranse@pilegrimsleden.no

-Hva skjer med vinnerutkastet? Er dette kun en idébank eller blir forslaget bygget?

Svar: Dette er 6 reelle bygg som skal settes opp i løpet av sommeren 2020 og hensikten er at byggenes utforming og løsninger skal baseres på vinnerutkastet.

-Blir det en topp 3 oversikt (evt «hounarable mentions») og er det premie til vinnerne?

Svar: Ja og ja ;) Vinnerutkastet blir premiert med 50.000kr, i tillegg vil juryen velge ut to andre utkast som hver blir premiert med 20.000kr. Juryen kan i tillegg velge ut "honorable mentions" disse får ikke penger.

Spørsmål rundt format på innlevering:

-Er det et poeng at A2-plansjene skal være i landskaps- eller portrettformat?

Svar: I følge vår rådgivende arkitekt er det ønskelig og mest hensiktsmessig å legge A2 plansjen i portrettformat. Retningen kan variere fra prosjekt til prosjekt og den gitte situasjonen, men med et såpass lite bygg vil portrettformatet gi bedre rom til annen informasjon som også skal inn på plansjen.

Spørsmål rundt utforming og innhold:

-Får vi mer informasjon om lokasjonene til buene?

Svar: Informasjon om lokasjonene kommer mest sannsynlig ikke før innleveringsfristen. Når det er sagt så er landskapet som strekker seg fra Oslo til Trondheim opp Gudbrandsdalen svært variert og det skal i utgangspunktet plasseres en bu i hver region. Det vil si at uansett om vi hadde hatt alle lokasjonene klare, må designet på servicebuene kunne tilpasses ulike situasjoner og landskapstyper.

-Skal deler av buen være klimatisert, til f.eks. varmebu? Eller skal alt være ikke-klimatisert? Er dette spesifisert?

Svar: Dette er ikke spesifisert. Det er i utgangspunktet ikke ment at bua skal være åpen utenfor pilegrimssesongen, men den bør tåle vær og vind.

-Finnes det noen størrelsesrestriksjoner?

Svar: Vi har ikke satt noen restriksjoner i størrelse, men ser helst at den ikke setter for stort avtrykk i naturen. Viser ellers til rom-program under «kriterier» på konkurransens nettside.

-Når det kommer til strøm-, vann-, og dofasiliteter, vil det finnes noen form for infrastruktur som servicebua kan kobles på, eller vil den være totalt selvforsynt? Om den skal være selvforsynt, hvor bearbeidet trenger de tekniske løsningene være, f.eks. spesifierer man at man vil grave etter brønn, hvilken type do man ser for seg osv.?

Svar: Tanken er at servicebua skal være selvforsynt og ikke være avhengig av tilkobling til strøm, kloakk eller vann. Vi ønsker spesifiserte forslag på hvilken teknisk løsning du ser for deg skal inn i designet ditt og det bør være en løsning som er gjennomtenkt og som er mulig å gjennomføre (men du trenger ikke finne opp noe, det kan selvsagt være en eksisterende løsning). :)

-Betyr kravet om «toalett» at servicebuene vil kobles på kloakk, eller er det snakk om tørrtoalett/utedo?

Svar: Angående toalett, så er det ikke garantert at servicebuenes plassering vil tillate tilkobling til offentlig kloakk, så vi ønsker oss forslag på andre løsninger. Det er mye spennende teknologi tilgjengelig i dag og vi håper å se alternativer i "off-grid" varianten, både når det gjelder toalett, vann og strøm.

-Det hadde vært fint med en liten oppklaring i hva som legges i «nøkternt budsjett».

Svar: Det vi prøver å si med "nøkternt budsjett" er ikke at dere må komme med et kostnadsestimat innen gitte rammer, men at dere har i bakhodet hva som er målgruppen og hva som er bruksområdet for bygget. Altså, vi snakker om små servicebygg ute i naturen langs en kulturell vandringsvei, så har dere det i tankene når dere utarbeider et design, kommer dere langt med det :)

- De seks tomtene og plassering er kanskje bestemt helt, men vil det være mulighet for vanlig 230V eller blir alle buene utenfor strømnettet og må belage seg på f.eks solcelleenergi?

Svar: Plasseringene av buene er ikke bestemt ennå, da det er en prosess som vil gå parallelt med konkurransen, men i utgangspunktet skal de plasseres utenfor allfarvei og kan derfor ikke basere seg på tilgang på strømnett.

- Tilgang på vann, vil det være mulighet for å koble seg på eksisterende vannett, eller vil alle buene måtte borre vann / finne vann lokalt?

Svar: Som nevnt i svar over, er buene tenkt plassert utenfor allfarvei og kan derfor ikke basere seg på offentlig tilkobling til vann.

Spørsmål rundt tidsplan og frister:

- Frist for innsending av prosjektet. Når skal forslaget leveres inn til dere?

Svar: Angående frister så er tidsplanen som følgende:

07.03.2019: Påmelding åpner
04.04.2019: Påmeldingsfrist
11.04.2019: Frist for å stille spørsmål
07.06.2019: Innleveringsfrist
18.06.2019: Resultat foreligger