Meny pilegrimsleden.no

Strategier

For å oppnå gode resultater som pådriver og koordineringsansvarlig for den statlige pilegrimssatsingen, er det viktig for NPS og ha gode strategier. På denne siden finner du strategier som er i bruk i dag.

Strategi for pilegrimssatsing 2012

Klima- og Miljødepartementet (KMD), Nærings- og handelsdepartementet (NHD), Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) står bak en felles statlig strategi for pilegrimssatsingen. Les strategien her:

Strategi for NPS 2015 - 2030

NPS har utviklet en egen strategi for hvordan svare på oppdraget fra KMD, NHD, FAD og LMD. Les strategien her:

Plan for forvaltning av logo

NPS har forvaltningsansvar for logoen tilhørende Pilegrimsleden - St. Olavsvegene til Trondheim. Les forvaltningsplanen her:

Næringsplan for Pilegrimsleden 2015 - 2017

NPS har en egen plan for næringsutvikling på Pilegrimsleden - St. Olavsvegene til Trondheim. Les planen her: