Meny pilegrimsleden.no
Pilegrimssenter Oslo Pilegrimssenter Hamar Pilegrimssenter Granavollen Pilegrimssenter Dale-Gudbrand Pilegrimssenter Dovrefjell Nidaros Pilegrimsgård Pilegrimssenter Stiklestad

Regionale sentre

Vi har seks regionale pilegrimssentre på Gudbrandsdalsleden, og et på St. Olavsleden som stimulerer til og veileder om pilegrimsvandring i sin region. De regionale sentrene etablerer nettverk med regionale aktører, og skal, i samarbeid med kommune, kirke, fylkeskommune, frivillige lag og organisasjoner, museer, m.fl., stimulere til bærekraftig reiseliv og verdiskaping med grunnlag i kultur og natur.