Meny pilegrimsleden.no

Nidaros Pilegrimsgård

I 2008 ble Nidaros Pilegrimsgård stiftet som mottakssenter for pilegrimer ved målet i Trondheim, og som ressurssenter for pilegrimsarbeidet i regionen. Pilegrimsgården har også oppgaver som regionalt senter i sin region.

Nidaros Pilegrimsgård, vakker beliggenhet rett ved Nidelven
Les mer på nettsiden til Nidaros pilegrimsgård

Hovedoppgavene til Nidaros Pilegrimsgård er å formidle informasjon, veilede og tilrettelegge for pilegrimsvandringer, samt bidra til utvikling av Pilegrimsleden i regionen. Videre har senteret en viktig oppgave som mottakssted for pilegrimer som kommer fram til målet i Trondheim. Her utstedes Olavsbrevet til de som har gått de siste ti milene inn til Trondheim. I tillegg møter pilegrimene andre pilegrimer, får tilbud om rimelig overnatting, og møter noen å prate med. Senteret er basen for Pilegrimsfellesskapet St. Olav som organiserer frivillige medarbeidere.

Pilegrimsgården jobber aktivt for å etablere nettverk med regionale aktører, og samarbeider tett med kommune, kirke, fylkeskommune, frivillige lag og organisasjoner, museer, m.fl. for å stimulere til bærekraftig reiseliv og verdiskapning knyttet til Pilegrimsleden.

Nidaros Pilegrimsgård er vakkert beliggende ved Nidelven tett inntil Nidarosdomen. Pilegrimsgården er et møte- og mottakssted for alle brukere av Pilegrimsleden, og tilbyr overnatting med frokost, konferanselokaler for grupper og individuelle gjester hele året. Pilegrimsgården har også et bibliotek med pilegrimslitteratur og – arkiv som er tilgjengelig for studenter og øvrige interesserte.

Pilegrimsgården drives som et ressurs–, kompetanse– og retreatsenter. Det arrangeres konferanser, workshops, seminarer og møter med temaer knyttet til pilegrimsteologi, Olavsarven og Inter religiøs dialog. Pilegrimsprest Einar Vegge er sentral i arbeidet med å utforme et godt mottak for pilegrimer i Trondheim og har et særskilt ansvar for den innholdsmessige profileringen av pilegrimsmottaket ved helligstedet Nidarosdomen. Dette gjøres i nært samarbeid med den frivillige pilegrimsbevegelsen, Nidarosdomen og Vår Frues menighet, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider og øvrig stab ved Nidaros Pilegrimsgård. Pilegrimsprestens kontor er i pilegrimsgården. Pilegrimspresten er ansatt av Nidaros bispedømmeråd og ivaretar teologisk arbeid med pilegrimsmotiv og Olavstradisjon som del av sitt oppdrag for biskop og bispedømmeråd.

Pilegrimssenter Nidaros Pilegrimsgård er ansvarlig for Pilegrimsleden i Trondheimsregionen og følgende kommuner: Trondheim, Melhus, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal.