Meny pilegrimsleden.no

Pilegrimssenter Dale-Gudbrand

I 2010 ble det opprettet 5 regionale pilegrimssentere på Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim. Pilegrimssenter Dale-Gudbrand er lokalisert på historiske Dale-Gudbrands Gård på Hundorp i Gudbrandsdalen.

Pilegrimssenter Dale-Gudbrand, vakkert beliggende på Dale-Gudbrands gård på Hundorp.

Hovedoppgavene til Pilegrimssenter Dale-Gudbrands Gard er å formidle informasjon, veiledning og arrangere pilegrimsvandringer, samt bidra til utvikling av Pilegrimsleden i regionen. Senteret jobber aktivt for å etablere nettverk med regionale aktører, og samarbeider tett med kommune, kirke, fylkeskommune, frivillige lag og organisasjoner, museer, m.fl. for å stimulere til bærekraftig reiseliv og verdiskapning knyttet til Pilegrimsleden.

Senteret fungerer også som pilegrimsherberge, og har gårdsbutikk i samme lokaler.

Pilegrimssenter Dale-Gudbrand er ansvarlig for Pilegrimsleden i Gudbrandsdalen og følgende kommuner: Lillehammer, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel.

Les mer på nettsiden til Pilegrimssenter Dale-Gudbrand