Meny pilegrimsleden.no

Pilegrimssenter Dovrefjell

I 2010 blir det opprettet 5 nye pilegrimssentere på Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim. Det nordligste og høyest liggende av disse er Pilegrimssenter Dovrefjell, lokalisert på Hjerkinnhus.

Pilegrimssenter Dovrefjell lokalisert på Hjerkinnhus, Dovrefjell. Foto: Hans-Jacob Dahl

Hovedoppgavene til Pilegrimssenter Dovrefjell er å formidle informasjon, veiledning og arrangere pilegrimsvandringer, samt bidra til utvikling av Pilegrimsleden i regionen. Senteret jobber aktivt for å etablere nettverk med regionale aktører, og samarbeider tett med kommune, kirke, fylkeskommune, frivillige lag og organisasjoner, museer, m.fl. for å stimulere til bærekraftig reiseliv og verdiskapning knyttet til Pilegrimsleden.

Senteret står bak Pilegrimsdager på Dovrefjell, som arrangeres årlig i juli måned.

Pilegrimssenter Dovrefjell er ansvarlig for Pilegrimsleden i (Navn på region) regionen og følgende kommuner:

Besøk nettsiden til Pilegrimssenter Dovrefjell