Meny pilegrimsleden.no

Pilegrimssenter Granavollen

I 2010 ble det opprettet 5 regionale pilegrimssentere på Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim Pilegrimsenter Granavollen er lokalisert i historiske omgivelser, rett ved Søsterkirkene på Granavollen.

Pilegrimssenter Granavollen holder til i 2. etasje i det gamle kommunehus fra 1847.

Hovedoppgavene til Pilegrimssenter Granavollen er å formidle informasjon, veiledning og arrangere pilegrimsvandringer, samt bidra til utvikling av Pilegrimsleden i regionen. Senteret jobber aktivt for å etablere nettverk med regionale aktører, og samarbeider tett med kommune, kirke, fylkeskommune, frivillige lag og organisasjoner, museer, m.fl. for å stimulere til bærekraftig reiseliv og verdiskapning knyttet til Pilegrimsleden.

Pilegrimssenter Granavollen er ansvarlig for Pilegrimsleden vest for Mjøsa og følgende kommuner: Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Gran, Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik.

Les mer på nettsiden til Pilegrimssenter Granavollen