Meny pilegrimsleden.no

Pilegrimssenter Hamar

I 2010 ble det opprettet 5 regionale pilegrimssentere på Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim Pilegrimsenter Hamar ligger vakkert til rett ved Pilegrimsleden og Domkirkeodden, med flott utsikt til Mjøsa og Hamardomen.

Pilegrimssenter Hamar

Hovedoppgavene til Pilegrimssenter Hamar er å formidle informasjon, gi veiledning og tilrettelegge for pilegrimsvandringer, samt bidra til utvikling av Pilegrimsleden i Hamarregionen. Senteret har et eget pilegrimsherberge.

Senteret jobber aktivt for å etablere nettverk med regionale aktører, og samarbeider tett med kommune, kirke, fylkeskommune, frivillige lag og organisasjoner, museer, m.fl. for å stimulere til bærekraftig reiseliv og verdiskapning knyttet til Pilegrimsleden.

Pilegrimsenter Hamar ligger strategisk til ved det som en gang var en del av Hamarkaupangen, med sin markedsplass og bebyggelse, og bispesetet med Korskirken og Domkirken. Restene av Hamarkaupangen ligger skjult under jorder og plener rundt senteret og gir nærhet til historien.

Pilegrimssenter Hamar er ansvarlig for Pilegrimsleden i Hamarregionen med følgende kommuner:

Stange, Løten, Hamar og Ringsaker

Les mer på nettsiden til Pilegrimssenter Hamar