Meny pilegrimsleden.no

Pilegrimssenter Oslo

I 2010 ble det opprettet 5 regionale pilegrimssentere på Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim. Pilegrimssenter Oslo ligger flott lokalisert på St. Hanshaugen.

Uteområdet på Pilegrimssenter Oslo

Hovedoppgavene til Pilegrimssenter Oslo er å formidle informasjon og veiledning om pilegrimsvandring, arrangere fellesvandringer og bidra til utvikling av Pilegrimsleden i regionen Oslo og Akershus. Senteret er et aktivt senter med mange frivillige medhjelpere, og jobber tett med pilegrimsfelleskapet St. Hallvard. Oslo er startstedet for mange som går Gudbrandsdalsleden, og Pilegrimssenter Oslo er strategisk plassert for utsendelse av pilegrimer og distribusjon av pilegrimspass og informasjonsmateriell.

Senteret har lokaler i Akersbakken 30. Dette er en plassering som både ligger på selve Pilegrimsleden, sikrer nærhet til Oslos eldste bygning som fremdeles er i bruk, Gamle Aker kirke, og som muliggjør et aktivt frivillig pilegrimsliv foruten drift av pilegrimscafé om sommeren. I lokalene til Pilegrimssenter Oslo har også Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard sine møter.

Senteret jobber aktivt for å etablere nettverk med regionale aktører, og samarbeider tett med kommune, kirke, fylkeskommune, frivillige lag og organisasjoner, museer, m.fl. for å stimulere til bærekraftig reiseliv og verdiskapning knyttet til Pilegrimsleden.

Pilegrimspresten i Oslo bispedømme har også tilhold på Pilegrimssenter Oslo og har et eget ansvar for utsending av pilegrimer, arrangerer selv vandringer og har ansvar for den innholdsmessige profileringen av vandringer i senterets regi. Pilegrimspresten er videre en nøkkelperson i bispedømmets pilegrimsarbeid.


Pilegrimssenter Oslo er ansvarlig for Pilegrimsleden i følgende kommuner:

Oslo, Bærum, Eidsvoll, Oppegård, Skedsmo, Sørum, Ullensaker, Vestby og Ås kommune.

I tillegg samarbeider Pilegrimssenter Oslo med Østfold FK, Akershus FK, Vestfold FK og Buskerud FK.

Les mer på nettsiden til Pilegrimssenter Oslo