Meny pilegrimsleden.no

Pilegrimssenter Stiklestad

I januar 2016 ble et permanent Regionalt pilegrimssenter Stiklestad opprettet med hovedmål å utvikle Pilegrimsleden i Nord-Trøndelag.

Pilegrimssenter Stiklestad er samlokalisert med Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Pilegrimssenter Stiklestad har ansvar for å utvikle aktiviteten rundt Pilegrimsleden nord og øst for Trondheim; Nordleden og St. Olavsleden. Senteret skal utvikle pilegrimsarbeidet i Nord-Trøndelag som er en fellessatsing mellom kommunene, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Nidaros bispedømme, Nasjonalt pilegrimssenter og Interregprosjektet Green Highway, også kalt SØT prosjektet.

Etter en prosjektperiode på 3 år er pilegrimssenteret over i permanent drift fra 1.januar 2016. Regionalt pilegrimssenter Stiklestad vil arbeide for at pilegrimsvandring skal bli viktig i regionens reiseliv og i formidlingen av arven etter Olav den Hellige frem mot 1000-årsjubileet for slaget på Stiklestad i 2030.

Regionalt pilegrimssenter Stiklestad skal bidra til å formidle pilegrimsvandringenes åpne åndelighet, kulturminner, kulturarv, natur og landskap, fremme friluftsliv og fysisk aktivitet, og utvikle næringsvirksomhet, bærekraftig reiseliv og levedyktige distrikter langs Pilegrimsleden. Målet er at flere skal gå Nordleden og St. Olavsleden, at de skal være et aktivum for lokalsamfunnene og utvikles som reiselivsprodukt.

Resultater avhenger av godt samarbeid med mange aktører bl.a. Nasjonalt pilegrimssenter, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, interregprosjektet Green highways , Nidaros pilegrimsgård, fylkeskommuner, kommuner, menigheter, næringsliv, grunneiere og frivillige.

Pilegrimssenter Stiklestad er ansvarlig for Pilegrimsleden i følgende kommuner:

Nordleden: Grong, Snåsa, Steinkjer og Verdal kommune.

St. Olavsleden: Verdal, Levanger, Stjørdal, Frosta og Malvik kommune.

Les mer om Pilegrimssenter Stiklestads arbeid med St. Olavsleden her