Meny pilegrimsleden.no

Kart

Skal du ut på en pilegrimsvandring, så er kart noe av det viktigste du tar med deg. Nasjonalt pilegrimssenter jobber kontinuerlig for å utvikle og tilby de beste kartløsningene for brukerne av Pilegrimsleden - St. Olavsvegene til Trondheim.

I samarbeid med Geo Data, Tibe-t og nettbyrået Værsågod har Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) utviklet en digital kartløsning og turplanleggingsverktøy som ligger på www.pilegrimsleden.no. Oppdaterte GPS filer fra våre ulike leder ligger til grunn, og finnes nedlastbare nederst i artikkelen.

Pilegrimsleden - St. Olavsvegene til Trondheim, med sine seks offisielt godkjente leder, er et "levende" produkt og stadig i endring. Flere ganger i året blir det gjort justeringer på leden, pga. manglende fremkommelighet (grunnet ras, flom eller lignende) eller vedtatte omlegginger. Vanligvis er det de regionale pilegrimssenterene (RPS) som melder inn endringene til NPS, som koordinerer videre med Geo Data og Værsågod.

Kartendringer er tidkrevende å få oppdatert, så vi ønsker å få eventuelle endringer registrert senest i mars før sesongstart. Derfor er det viktig å melde inn endringer til RPS i god tid, slik at pilegrimene har oppdaterte kart ved sesongstart i mai/juni .

Turplanlegger - digitalt kart og turplanleggingsverktøy på www.pilegrimsleden.no