Meny pilegrimsleden.no

Merking av Pilegrimsleden

Merkingen av Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim er en viktig del av infrastrukturen og opplevelsen for pilegrimene.

Pilegrimsskilt på leden gjennom Svorkmo

Merkingen skal både skape en mulighet for å finne frem på en trygg og sikker måte og den skal virke motiverende for den vandrende. Gjennom god merking så kan vi bidra til økt pilegrimstrafikk, samt større lokal og regional bruk. I tillegg så skal merkingen skape en bevissthet for lokal og regional befolkning om en europeisk kulturveg og en nasjonal kulturarv gjennom bygda. Dette kan styrke det lokale vertskapet, kjennskapen til pilegrimshistorien samt bidra til økt bruk av leden.

Merking av Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim skjer på en bestemt måte. På denne siden kan du laste ned Merkahåndboken for Pilegrimsleden og Merkesystemet for Pilegrimsleden samt få informasjon om hvor og hvordan du kan bestille merkemateriell.

Merkehåndboken for Pilegrimsleden

Merkehåndbok for Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim er en veileder til fylker, kommuner og merkemannskaper langs godkjente pilegrimsleder med Nidarosdomen i Trondheim som mål, og forankret i historien om Olav den Hellige. Merkehåndboka omhandler temaene merking, skjøtsel og planlegging.

Merkesystemet for Pilegrimsleden

Merkesystemet for Pilegrimsleden er et hefte som gir direkte og teknisk informasjon om de ulike merkeelementene og hvordan disse settes opp i felten. Merkesystemet for Pilegrimsleden er en god hjelper og fin å ta med seg ut i felten.

Bestilling og leverandører av merkemateriell

Merking av Pilegrimsleden gjøres av fylkeskommuner, kommuner, regionale pilegrimssenter samt ulike lag og organisasjoner. All merking som beskrives i Merkehåndboken for Pilegrimsleden og Merkesystemet for Pilegrimsleden skal oppfylle gitte kriterier og kvalitetskrav.

Kontakt med ditt nærmeste regionale pilegrimssenter for merkemateriale i din region.

Send gjerne tips om skilt leverandører til post@pilegrimsleden.no.