Meny pilegrimsleden.no

Statistikk

For å utvikle Pilegrimsleden til å bli en av Europas mest varierte og attraktive pilegrimsvandring, er det viktig å registrere riktig type statistikk.

NPS og de regionale pilegrimssentere (RPS) jobber kontinuerlig for å samle inn statististiske registreringer. Statistikken som går lengst tilbake i satsingen er antall overnattingsdøgn i pilegrimssesongen (mai - september) på Gudbrandsdalsleden. Her har vi registrert tall fra 2010. RPS'ene samler inn og registrerer overnattingsdøgn hos tilbydere på Gudbrandsdalsleden og Stiklestad pilegrimssenter gjør tilsvarende arbeid på St. Olavsleden.

Vi bruker også elektroniske tellere - Eco Counters - som er plassert strategisk på Gudbrandsdalsleden, St. Olavsleden og Pilegrimsleden gjennom Østfold. Denne statistikken forteller oss om bruken av Pilegrimsleden. Når er brukerne mest aktiv, hvilken retning vandrerne går og hvilke deler av Pilegrimsleden som brukes mest. Ved å føre denne statistikken får vi et tallgrunnlag og informasjon som hjelper oss i arbeidet vårt.

Vi har også nytte av ekstern forskning og statistikkføring. NINA (Norsk institutt for naturforskning) har blant annet gjennomført forskning på pilegrimer og bruk av Pilegrimsleden, som har gitt oss verdifull informasjon og statistikk.